Danh sách bộ vi xử lý Intel Xeon Gallatin

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Xeon 3.20
Xeon (Gallatin)
1 / 1 3.2 GHz Intel Socket 604 2MB 97 W 1 tháng 2 2004
Intel Xeon 3.20
Xeon (Gallatin)
1 / 1 3.2 GHz Intel Socket 604 1MB 97 W 6 tháng 10 2003
Intel Xeon 3.06
Xeon (Gallatin)
1 / 1 3.066 GHz Intel Socket 604 1MB 97 W 14 tháng 7 2003
Intel Xeon 3.06
Xeon (Gallatin)
1 / 1 3.066 GHz Intel Socket 604 2MB 97 W 14 tháng 7 2003

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.