Danh sách bộ vi xử lý Intel Xeon Bloomfield

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Xeon W3530
Xeon (Bloomfield)
4 / 8 2.8 GHz
(up to 3.066 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 16 tháng 3 2010
Intel Xeon W3565
Xeon (Bloomfield)
4 / 8 3.2 GHz
(up to 3.466 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 1 tháng 11 2009
Intel Xeon W3550
Xeon (Bloomfield)
4 / 8 3.066 GHz
(up to 3.333 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 9 tháng 8 2009
Intel Xeon W3580
Xeon (Bloomfield)
4 / 8 3.333 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 9 tháng 8 2009
Intel Xeon W3503
Xeon (Bloomfield)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 1366 4MB (shared) 130 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon W3505
Xeon (Bloomfield)
2 / 2 2.533 GHz Intel Socket 1366 4MB (shared) 130 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon W3520
Xeon (Bloomfield)
4 / 8 2.666 GHz
(up to 2.933 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon W3540
Xeon (Bloomfield)
4 / 8 2.933 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon W3570
Xeon (Bloomfield)
4 / 8 3.2 GHz
(up to 3.466 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 30 tháng 3 2009

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.