Danh sách bộ vi xử lý Intel Xeon Gainestown

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Xeon E5507
Xeon (Gainestown)
4 / 4 2.266 GHz Intel Socket 1366 4MB (shared) 80 W 16 tháng 3 2010
Intel Xeon E5503
Xeon (Gainestown)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket 1366 4MB (shared) 80 W 16 tháng 3 2010
Intel Xeon W5590
Xeon (Gainestown)
4 / 8 3.333 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 9 tháng 8 2009
Intel Xeon L5530
Xeon (Gainestown)
4 / 8 2.4 GHz
(up to 2.666 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 60 W 9 tháng 8 2009
Intel Xeon X5570
Xeon (Gainestown)
4 / 8 2.933 GHz
(up to 3.333 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 95 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon X5560
Xeon (Gainestown)
4 / 8 2.8 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 95 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon X5550
Xeon (Gainestown)
4 / 8 2.666 GHz
(up to 3.066 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 95 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon W5580
Xeon (Gainestown)
4 / 8 3.2 GHz
(up to 3.466 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon L5520
Xeon (Gainestown)
4 / 8 2.266 GHz
(up to 2.533 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 60 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon L5518
Xeon (Gainestown)
4 / 8 2.133 GHz
(up to 2.4 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 60 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon L5508
Xeon (Gainestown)
2 / 4 2000 MHz
(up to 2.4 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 38 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon L5506
Xeon (Gainestown)
4 / 4 2.133 GHz Intel Socket 1366 4MB (shared) 60 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon E5540
Xeon (Gainestown)
4 / 8 2.533 GHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 80 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon E5530
Xeon (Gainestown)
4 / 8 2.4 GHz
(up to 2.666 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 80 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon E5520
Xeon (Gainestown)
4 / 8 2.266 GHz
(up to 2.533 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 80 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon E5506
Xeon (Gainestown)
4 / 4 2.133 GHz Intel Socket 1366 4MB (shared) 80 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon E5504
Xeon (Gainestown)
4 / 4 2000 MHz Intel Socket 1366 4MB (shared) 80 W 30 tháng 3 2009
Intel Xeon E5502
Xeon (Gainestown)
2 / 2 1866 MHz Intel Socket 1366 4MB (shared) 80 W 30 tháng 3 2009

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.