Danh sách bộ vi xử lý Intel Core Duo Yonah

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core Duo LV L2500
Core Duo (Yonah)
2 / 2 1833 MHz Intel Socket 479 15 W 3 tháng 9 2006
Intel Core Duo ULV L2400
Core Duo (Yonah)
2 / 2 1066 MHz Intel Socket 479 9 W 3 tháng 9 2006
Intel Core Duo T2700
Core Duo (Yonah)
2 / 2 2.333 GHz Intel Socket 479 31 W 28 tháng 6 2006
Intel Core Duo ULV L2500
Core Duo (Yonah)
2 / 2 1200 MHz Intel Socket 479 9 W 28 tháng 6 2006
Intel Core Duo T2250
Core Duo (Yonah)
2 / 2 1733 MHz Intel Socket 479 31 W 1 tháng 5 2006
Intel Core Duo LV L2300
Core Duo (Yonah)
2 / 2 1500 MHz Intel Socket 479 15 W 5 tháng 1 2006
Intel Core Duo LV L2400
Core Duo (Yonah)
2 / 2 1666 MHz Intel Socket 479 15 W 5 tháng 1 2006
Intel Core Duo T2300
Core Duo (Yonah)
2 / 2 1660 MHz Intel Socket 479 31 W 5 tháng 1 2006
Intel Core Duo T2400
Core Duo (Yonah)
2 / 2 1826 MHz Intel Socket 479 31 W 5 tháng 1 2006
Intel Core Duo T2500
Core Duo (Yonah)
2 / 2 1992 MHz Intel Socket 479 31 W 5 tháng 1 2006
Intel Core Duo T2600
Core Duo (Yonah)
2 / 2 2.166 GHz Intel Socket 479 31 W 5 tháng 1 2006
Intel Core Duo T2050
Core Duo (Yonah)
2 / 2 1600 MHz Intel Socket 479 31 W 1 tháng 5 2005

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.