Danh sách bộ vi xử lý Intel Core 2 Quad Yorkfield

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core 2 Quad Q7600
Core 2 Quad (Yorkfield)
4 / 4 2.7 GHz Intel Socket 775 95 W 31 tháng 8 2009
Intel Core 2 Quad Q8400
Core 2 Quad (Yorkfield)
4 / 4 2.666 GHz Intel Socket 775 95 W 19 tháng 4 2009
Intel Core 2 Quad Q8400S
Core 2 Quad (Yorkfield)
4 / 4 2.666 GHz Intel Socket 775 65 W 19 tháng 4 2009
Intel Core 2 Quad Q9550S
Core 2 Quad (Yorkfield)
4 / 4 2.833 GHz Intel Socket 775 65 W 27 tháng 1 2009
Intel Core 2 Quad Q8200S
Core 2 Quad (Yorkfield)
4 / 4 2.333 GHz Intel Socket 775 65 W 18 tháng 1 2009
Intel Core 2 Quad Q9400S
Core 2 Quad (Yorkfield)
4 / 4 2.666 GHz Intel Socket 775 65 W 18 tháng 1 2009
Intel Core 2 Quad Q8300
Core 2 Quad (Yorkfield)
4 / 4 2.5 GHz Intel Socket 775 95 W 30 tháng 11 2008
Intel Core 2 Quad Q8200
Core 2 Quad (Yorkfield)
4 / 4 2.333 GHz Intel Socket 775 95 W 31 tháng 8 2008
Intel Core 2 Quad Q9400
Core 2 Quad (Yorkfield)
4 / 4 2.666 GHz Intel Socket 775 95 W 10 tháng 8 2008
Intel Core 2 Quad Q9650
Core 2 Quad (Yorkfield)
4 / 4 3 GHz Intel Socket 775 95 W 10 tháng 8 2008
Intel Core 2 Quad Q9450
Core 2 Quad (Yorkfield)
4 / 4 2.666 GHz Intel Socket 775 95 W 25 tháng 3 2008
Intel Core 2 Quad Q9550
Core 2 Quad (Yorkfield)
4 / 4 2.833 GHz Intel Socket 775 95 W 25 tháng 3 2008
Intel Core 2 Quad Q9300
Core 2 Quad (Yorkfield)
4 / 4 2.5 GHz Intel Socket 775 95 W 10 tháng 3 2008

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.