Danh sách các card đồ hoạ 3dfx Voodoo5

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
3dfx Voodoo5 5500 AGP
Voodoo5
VSA-100 AGP 2x 166 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 22 tháng 6 2000
3dfx Voodoo5 5500 PCI
Voodoo5
VSA-100 PCI 166 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 22 tháng 6 2000
3dfx Voodoo5 5000 AGP
Voodoo5
VSA-100 AGP 4x 166 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 17 tháng 6 2024
3dfx Voodoo5 5000 PCI
Voodoo5
VSA-100 PCI 166 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 17 tháng 6 2024
3dfx Voodoo5 6000
Voodoo5
VSA-100 AGP 4x 166 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 17 tháng 6 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.