Danh sách các card đồ hoạ 3dfx Voodoo4-2

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
3dfx Voodoo4-2 4000 AGP
Voodoo4-2
VSA-101 AGP 4x 166 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 17 tháng 6 2024
3dfx Voodoo4-2 4200 AGP
Voodoo4-2
VSA-101 AGP 4x 143 MHz 16 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 6 2024
3dfx Voodoo4-2 4200 PCI 16 MB
Voodoo4-2
VSA-101 AGP 4x 166 MHz 16 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 6 2024
3dfx Voodoo4-2 4200 PCI 32 MB
Voodoo4-2
VSA-101 AGP 4x 166 MHz 32 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 6 2024
3dfx Voodoo4-2 4800 AGP
Voodoo4-2
VSA-101 AGP 4x 166 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 17 tháng 6 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.