Danh sách các card đồ hoạ 3dfx Voodoo Banshee

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
3dfx Voodoo Banshee AGP 16 MB
Voodoo Banshee
Banshee AGP 2x 100 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 22 tháng 6 1998
3dfx Voodoo Banshee PCI 16 MB
Voodoo Banshee
Banshee PCI 100 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 22 tháng 6 1998

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.