Danh sách các card đồ hoạ 3dfx Voodoo2

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
3dfx Voodoo2 12 MB
Voodoo2
SST2 PCI 90 MHz 12 MB, EDO, 192 bit 2 tháng 2 1998
3dfx Voodoo2 8 MB
Voodoo2
SST2 PCI 90 MHz 8 MB, EDO, 192 bit 2 tháng 2 1998

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.