Danh sách các card đồ hoạ 3dfx Voodoo3

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
3dfx Velocity 100
Voodoo3
Avenger AGP 2x 143 MHz 8 MB, SDR, 128 bit 26 tháng 7 1999
3dfx Voodoo3 3500 TV AGP
Voodoo3
Avenger AGP 2x 183 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 1 tháng 6 1999
3dfx Voodoo3 2000 AGP
Voodoo3
Avenger AGP 2x 143 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 3 tháng 4 1999
3dfx Voodoo3 2000 PCI
Voodoo3
Avenger PCI 143 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 3 tháng 4 1999
3dfx Voodoo3 3000 AGP
Voodoo3
Avenger AGP 2x 166 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 3 tháng 4 1999
3dfx Voodoo3 3000 PCI
Voodoo3
Avenger PCI 166 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 3 tháng 4 1999
3dfx Voodoo3 1000 AGP
Voodoo3
Avenger AGP 2x 143 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 1 tháng 3 1999
3dfx Velocity 200
Voodoo3
Avenger AGP 2x 143 MHz 12 MB, SDR, 128 bit 23 tháng 5 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.