Danh sách các card đồ hoạ 3dfx Spectre

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
3dfx Spectre 1000
Spectre
Rampage AGP 4x 200 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 6 2024
3dfx Spectre 2000
Spectre
Sage AGP 4x 200 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 6 2024
3dfx Spectre 3000
Spectre
Sage AGP 4x 200 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 6 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.