Danh sách các card đồ hoạ 3dfx Voodoo4

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
3dfx Voodoo4 4500 AGP
Voodoo4
VSA-100 AGP 4x 166 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 13 tháng 10 2000
3dfx Voodoo4 4500 PCI
Voodoo4
VSA-100 PCI 166 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 13 tháng 10 2000
3dfx Voodoo4 4000 AGP
Voodoo4
VSA-100 AGP 4x 166 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 13 tháng 7 2024
3dfx Voodoo4 4800 AGP
Voodoo4
VSA-100 AGP 4x 166 MHz 64 MB, SDR, 128 bit 13 tháng 7 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.