Danh sách các card đồ hoạ 3dfx

So sánh

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
3dfx Voodoo4 4500 PCI
Voodoo4
VSA-100 PCI 166 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 13 tháng 10 2000
3dfx Voodoo4 4500 AGP
Voodoo4
VSA-100 AGP 4x 166 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 13 tháng 10 2000
3dfx Voodoo5 5500 AGP
Voodoo5
VSA-100 AGP 2x 166 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 22 tháng 6 2000
3dfx Voodoo5 5500 PCI
Voodoo5
VSA-100 PCI 166 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 22 tháng 6 2000
3dfx Velocity 100
Voodoo3
Avenger AGP 2x 143 MHz 8 MB, SDR, 128 bit 26 tháng 7 1999
3dfx Voodoo3 3500 TV AGP
Voodoo3
Avenger AGP 2x 183 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 1 tháng 6 1999
3dfx Voodoo3 3000 PCI
Voodoo3
Avenger PCI 166 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 3 tháng 4 1999
3dfx Voodoo3 2000 AGP
Voodoo3
Avenger AGP 2x 143 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 3 tháng 4 1999
3dfx Voodoo3 2000 PCI
Voodoo3
Avenger PCI 143 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 3 tháng 4 1999
3dfx Voodoo3 3000 AGP
Voodoo3
Avenger AGP 2x 166 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 3 tháng 4 1999
3dfx Voodoo3 1000 AGP
Voodoo3
Avenger AGP 2x 143 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 1 tháng 3 1999
3dfx Voodoo Banshee AGP 16 MB
Voodoo Banshee
Banshee AGP 2x 100 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 22 tháng 6 1998
3dfx Voodoo Banshee PCI 16 MB
Voodoo Banshee
Banshee PCI 100 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 22 tháng 6 1998
3dfx Voodoo2 12 MB
Voodoo2
SST2 PCI 90 MHz 12 MB, EDO, 192 bit 2 tháng 2 1998
3dfx Voodoo2 8 MB
Voodoo2
SST2 PCI 90 MHz 8 MB, EDO, 192 bit 2 tháng 2 1998
3dfx Voodoo Graphics 4 MB
Voodoo1
SST1 PCI 50 MHz 4 MB, EDO, 128 bit 7 tháng 10 1996
3dfx Voodoo4-2 4000 AGP
Voodoo4-2
VSA-101 AGP 4x 166 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
3dfx Voodoo4-2 4200 AGP
Voodoo4-2
VSA-101 AGP 4x 143 MHz 16 MB, DDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
3dfx Voodoo4-2 4200 PCI 16 MB
Voodoo4-2
VSA-101 AGP 4x 166 MHz 16 MB, DDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
3dfx Voodoo5 6000
Voodoo5
VSA-100 AGP 4x 166 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
3dfx Voodoo4-2 4200 PCI 32 MB
Voodoo4-2
VSA-101 AGP 4x 166 MHz 32 MB, DDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
3dfx Voodoo4-2 4800 AGP
Voodoo4-2
VSA-101 AGP 4x 166 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
3dfx Voodoo5 5000 PCI
Voodoo5
VSA-100 PCI 166 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
3dfx Voodoo5 5000 AGP
Voodoo5
VSA-100 AGP 4x 166 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
3dfx Voodoo4 4800 AGP
Voodoo4
VSA-100 AGP 4x 166 MHz 64 MB, SDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
3dfx Voodoo4 4000 AGP
Voodoo4
VSA-100 AGP 4x 166 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
3dfx Spectre 3000
Spectre
Sage AGP 4x 200 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
3dfx Spectre 2000
Spectre
Sage AGP 4x 200 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
3dfx Spectre 1000
Spectre
Rampage AGP 4x 200 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
3dfx Velocity 200
Voodoo3
Avenger AGP 2x 143 MHz 12 MB, SDR, 128 bit 30 tháng 11 2023
Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.