Danh sách các card đồ hoạ Matrox QID

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
Matrox QID
QID
MP-A4 AGP 8x 250 MHz 256 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 12 2004
Matrox QID LP PCI
QID
MP-A4 PCI-X 250 MHz 128 MB, DDR, 64 bit 17 tháng 12 2004
Matrox QID LP PCIe
QID
MP-A4 PCIe 1.0 x16 250 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 12 2004
Matrox QID PRO
QID
MP-A4 PCI-X 250 MHz 256 MB, DDR, 64 bit 17 tháng 12 2004

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.