Danh sách các card đồ hoạ Matrox G Series

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
Matrox Millennium G450 LP
G Series
Condor AGP 4x 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 27 tháng 8 2020
Matrox Millennium G450 x2 MMS
G Series
Condor PCI 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 27 tháng 8 2020
Matrox Millennium G450 x4 MMS
G Series
Condor PCI 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 27 tháng 8 2020
Matrox Millennium G550
G Series
Condor AGP 4x 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 27 tháng 8 2020
Matrox Millennium G450
G Series
Condor PCI 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 27 tháng 8 2020
Matrox Millennium G550 PCIe
G Series
Condor PCIe 1.0 x1 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 13 tháng 7 2005
Matrox Millennium G450 x4 MMS
G Series
Condor PCI 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 19 tháng 6 2002
Matrox Millennium G450 x2 MMS
G Series
Condor PCI 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 19 tháng 6 2002
Matrox Millennium G550
G Series
Condor AGP 4x 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 26 tháng 11 2001
Matrox Millennium G550 PCIe
G Series
Condor PCIe 1.0 x1 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 26 tháng 11 2001
Matrox Millennium G450
G Series
Condor PCI 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 1 tháng 4 2000
Matrox Millennium G450 LP
G Series
Condor AGP 4x 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 1 tháng 4 2000
Matrox Millennium G250
G Series
Calao PCI 96 MHz 8 MB, SDR, 64 bit 27 tháng 7 1999
Matrox Millennium G200A
G Series
Calao PCI 84 MHz 8 MB, SDR, 64 bit 27 tháng 7 1999
Matrox Marvel G400-TV
G Series
Toucan PCI 125 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 20 tháng 5 1999
Matrox Millennium G400
G Series
Toucan PCI 125 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 20 tháng 5 1999
Matrox Millennium G400 MAX
G Series
Toucan PCI 150 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 20 tháng 5 1999
Matrox Marvel G200
G Series
Eclipse AGP 2x 84 MHz 8 MB, SDR, 64 bit 28 tháng 7 1998
Matrox Millennium G200
G Series
Eclipse PCI 84 MHz 8 MB, SGR, 64 bit 28 tháng 7 1998
Matrox Millennium G200 SD
G Series
Eclipse PCI 84 MHz 8 MB, SDR, 64 bit 28 tháng 7 1998
Matrox Mystique G200
G Series
Eclipse AGP 2x 84 MHz 8 MB, SDR, 64 bit 28 tháng 7 1998
Matrox Productiva G100
G Series
Twister AGP 2x 41 MHz 2 MB, SGR, 64 bit 28 tháng 7 1998

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.