Danh sách các card đồ hoạ Matrox

So sánh

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
Matrox Parhelia Precision SGT
Parhelia
Parhelia-512 PCI-X 200 MHz 256 MB, DDR, 64 bit 29 tháng 8 2020
Matrox Parhelia Precision SDT
Parhelia
Parhelia-512 PCI-X 200 MHz 256 MB, DDR, 64 bit 29 tháng 8 2020
Matrox Parhelia PCI
Parhelia
Parhelia-512 PCI-X 200 MHz 256 MB, DDR, 64 bit 29 tháng 8 2020
Matrox Parhelia HR256
Parhelia
Parhelia-512 PCI-X 200 MHz 256 MB, DDR, 64 bit 29 tháng 8 2020
Matrox Parhelia DL256
Parhelia
Parhelia-512 PCI-X 200 MHz 256 MB, DDR, 64 bit 29 tháng 8 2020
Matrox Millennium G450 LP
G Series
Condor AGP 4x 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 27 tháng 8 2020
Matrox Millennium G450
G Series
Condor PCI 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 27 tháng 8 2020
Matrox Millennium G450 x2 MMS
G Series
Condor PCI 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 27 tháng 8 2020
Matrox Millennium G450 x4 MMS
G Series
Condor PCI 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 27 tháng 8 2020
Matrox Millennium G550
G Series
Condor AGP 4x 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 27 tháng 8 2020
Matrox Parhelia APVe
Parhelia
Parhelia-512 PCIe 1.0 x16 250 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 14 tháng 6 2006
Matrox Millennium G550 PCIe
G Series
Condor PCIe 1.0 x1 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 13 tháng 7 2005
Matrox QID LP PCI
QID
MP-A4 PCI-X 250 MHz 128 MB, DDR, 64 bit 17 tháng 12 2004
Matrox QID
QID
MP-A4 AGP 8x 250 MHz 256 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 12 2004
Matrox QID PRO
QID
MP-A4 PCI-X 250 MHz 256 MB, DDR, 64 bit 17 tháng 12 2004
Matrox QID LP PCIe
QID
MP-A4 PCIe 1.0 x16 250 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 12 2004
Matrox Parhelia 128 MB
Parhelia
Parhelia-512 AGP 8x 250 MHz 128 MB, DDR, 256 bit 30 tháng 3 2004
Matrox Parhelia 256 MB
Parhelia
Parhelia-512 AGP 8x 250 MHz 256 MB, DDR, 256 bit 30 tháng 3 2004
Matrox Parhelia 256 MB
Parhelia
Parhelia-512 AGP 4x 200 MHz 256 MB, DDR, 256 bit 25 tháng 6 2002
Matrox Parhelia 128 MB
Parhelia
Parhelia-512 AGP 4x 200 MHz 128 MB, DDR, 256 bit 25 tháng 6 2002
Matrox Parhelia 128 MB
Parhelia
Parhelia-512 AGP 4x 220 MHz 128 MB, DDR, 256 bit 25 tháng 6 2002
Matrox Millennium G450 x4 MMS
G Series
Condor PCI 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 19 tháng 6 2002
Matrox Millennium G450 x2 MMS
G Series
Condor PCI 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 19 tháng 6 2002
Matrox Millenium P750
Parhelia
Parhelia-LX AGP 8x 250 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 2 tháng 1 2002
Matrox Millenium P650
Parhelia
Parhelia-LX AGP 8x 190 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 2 tháng 1 2002
Matrox Millenium P750
Parhelia
Parhelia-LX AGP 8x 250 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 2 tháng 1 2002
Matrox Millennium G550
G Series
Condor AGP 4x 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 26 tháng 11 2001
Matrox Millennium G550 PCIe
G Series
Condor PCIe 1.0 x1 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 26 tháng 11 2001
Matrox Millennium G450
G Series
Condor PCI 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 1 tháng 4 2000
Matrox Millennium G450 LP
G Series
Condor AGP 4x 125 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 1 tháng 4 2000
Matrox Millennium G200A
G Series
Calao PCI 84 MHz 8 MB, SDR, 64 bit 27 tháng 7 1999
Matrox Millennium G250
G Series
Calao PCI 96 MHz 8 MB, SDR, 64 bit 27 tháng 7 1999
Matrox Marvel G400-TV
G Series
Toucan PCI 125 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 20 tháng 5 1999
Matrox Millennium G400
G Series
Toucan PCI 125 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 20 tháng 5 1999
Matrox Millennium G400 MAX
G Series
Toucan PCI 150 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 20 tháng 5 1999
Matrox Marvel G200
G Series
Eclipse AGP 2x 84 MHz 8 MB, SDR, 64 bit 28 tháng 7 1998
Matrox Millennium G200
G Series
Eclipse PCI 84 MHz 8 MB, SGR, 64 bit 28 tháng 7 1998
Matrox Millennium G200 SD
G Series
Eclipse PCI 84 MHz 8 MB, SDR, 64 bit 28 tháng 7 1998
Matrox Mystique G200
G Series
Eclipse AGP 2x 84 MHz 8 MB, SDR, 64 bit 28 tháng 7 1998
Matrox Productiva G100
G Series
Twister AGP 2x 41 MHz 2 MB, SGR, 64 bit 28 tháng 7 1998
Matrox M9125 PCIe x16
M
PX-A1 PCIe 1.0 x16 250 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 22 tháng 4 2024
Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.