Intel UHD Graphics 600 vs NVIDIA GeForce4 MX + nForce2

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Gemini Lake GT1 Crush17
Kiến trúc Generation 9.5 Celsius
Nhà sản xuất Intel
Kích thước tiến trình 14 nm 150 nm
Bóng bán dẫn unknown 29 million
Kích thước chết unknown 65 mm²

Đồ hoạ tích hợp

Ngày phát hành Dec 11th, 2017 Oct 1st, 2002
Thế hệ HD Graphics-T (Goldmont Plus) GeForce 4 MX IGP
Sản xuất Active End-of-life
Giao diện Bus Ring Bus AGP 4x
Đánh giá 1 in our database
Tiền nhiệm GeForce 2 MX IGP
Kế vị GeForce 6 IGP

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp cơ bản 200 MHz
Tăng xung nhịp 650 MHz
xung nhịp bộ nhớ System Shared System Shared
Xung nhịp GPU 200 MHz

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ System Shared System Shared
Loại bộ nhớ System Shared System Shared
Bộ nhớ Bus System Shared System Shared
Băng thông System Dependent System Dependent

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 96
Đơn vị xử lý bề mặt 12 4
ROPs 2 2
Đơn vị xử lý 12
Trình đổ bóng điểm ảnh 2
đổ bóng Vertex 0

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 1.300 GPixel/s 400.0 MPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 7.800 GTexel/s 800.0 MTexel/s
FP16 (half) hiệu năng 249.6 GFLOPS (2:1)
FP32 (float) hiệu năng 124.8 GFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 31.20 GFLOPS (1:4)

Thiết kế bảng mạch

Chiều rộng khe IGP IGP
Công suất thiết kế 5 W unknown
Đầu ra No outputs No outputs

Tính năng đồ hoạ

DirectX 12 (12_1) 8.0
OpenGL 4.6 1.3
OpenCL 3.0
Vulkan 1.2
Mô hình đổ bóng 6.4
Trình đổ bóng điểm ảnh 1.1
đổ bóng Vertex 1.1

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.