AMD Ryzen 7 3700U vs Intel Core i7-3520M

Mục lục

Vật lý

Socket AMD Socket FP5 Intel Socket G2 (988B)
Nhà sản xuất GlobalFoundries Intel
kích thước tiến trình 12 nm 22 nm
Bóng bán dẫn 4,940 million unknown
Kích thước chết 210 mm² 118 mm²
Gói FP5 FC-PGA12F
tJMax 95°C

Hiệu năng

Tần số 2.3 GHz 2.9 GHz
Ép xung up to 4 GHz up to 3.6 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 23.0x 29.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 15 W 35 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất Active unknown
Ngày phát hành Jan 6th, 2019 Jun 3rd, 2012
Tên mã Picasso Ivy Bridge
Thế hệ Ryzen 7 Core i7
Phần YM370BC4T4MFG SR0MT
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4 Dual-channel unknown Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 8 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Radeon Vega 10 Intel HD 4000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 96K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 512K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 4MB (shared) 4MB (shared)

Tính năng

AES Yes
AES-NI Yes
AMD-V Yes
AMD64 Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes
BMI1 Yes
BMI2 Yes
EIST Yes
EVP Yes
F16C Yes
FMA3 Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes
MMX Yes Yes
Precision Boost Yes
SHA Yes
SMAP Yes
SMEP Yes
SMT Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSE4A Yes
SSSE3 Yes Yes
TXT Yes
VT-d Yes
VT-x Yes
XD bit Yes

Ghi chú

Ghi chú Intel HD 2500 frequency: 650-1250MHz

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.