AMD Ryzen 5 3500U vs AMD Ryzen 5 4500U

Mục lục

Vật lý

Socket AMD Socket FP5 AMD Socket FP6
Nhà sản xuất GlobalFoundries TSMC
kích thước tiến trình 12 nm 7 nm
Bóng bán dẫn 4,940 million 9,800 million
Kích thước chết 210 mm² 156 mm²
Gói FP5
tJMax 105°C 105°C

Hiệu năng

Tần số 2.1 GHz 2.3 GHz
Ép xung up to 3.7 GHz up to 4 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 21.0x 23.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 15 W 25 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất Active Active
Ngày phát hành Jan 6th, 2019 Jan 6th, 2020
Tên mã Picasso Renoir
Thế hệ Ryzen 5 Ryzen 5
Phần YM3500C4T4MFG 100-000000084
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4 Dual-channel DDR4-4266 MHz Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3 Gen 3, 12 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 4 6
Số luồng 8 6
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Radeon Vega 8 Radeon Graphics 384SP

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 96K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 512K (per core) 512K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 4MB (shared) 11MB (shared)

Tính năng

AES Yes Yes
AMD-V Yes Yes
AMD64 Yes Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes Yes
BMI1 Yes Yes
BMI2 Yes Yes
EVP Yes Yes
F16C Yes Yes
FMA3 Yes Yes
MMX Yes Yes
Precision Boost Yes
Precision Boost 2 Yes
SHA Yes Yes
SMAP Yes Yes
SMEP Yes Yes
SMT Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSE4A Yes Yes
SSSE3 Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.