Intel Pentium E6700 vs Intel Pentium G620

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 1155
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 228 million 504 million
Kích thước chết 82 mm² 131 mm²
Gói FC-LGA8 FC-LGA10

Hiệu năng

Tần số 3.2 GHz 2.6 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 266 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 12.0x 26.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.3625 V
Công suất thiết kế 65 W 65 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành May 30th, 2010 May 22nd, 2011
Tên mã Wolfdale Sandy Bridge
Thế hệ Pentium Dual-Core Pentium
Phần SLGUF SR05R
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 3, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 2 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD (Sandy Bridge)

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 2MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
EIST Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.