Intel Pentium E5300 vs Intel Pentium G3220

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 1150
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 22 nm
Bóng bán dẫn 228 million 1,400 million
Kích thước chết 82 mm² 177 mm²
Gói FC-LGA8 FC-LGA12C
tCaseMax 72°C

Hiệu năng

Tần số 2.6 GHz 3 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 200 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 13.0x 30.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.3625 V
Công suất thiết kế 65 W 54 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life Active
Ngày phát hành Nov 30th, 2008 Sep 1st, 2013
Tên mã Wolfdale Haswell
Thế hệ Pentium Dual-Core Pentium
Phần SLB9USLGQ6SLGTL SR1CG
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 3

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 2 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD (Haswell)

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 2MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú SLGTL supports VT-x.

Tính năng

CLMUL Yes
EIST Yes Yes
FMA3 Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes Yes
VT-x Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.