Intel Core i7-4790K vs Intel Pentium G3258

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 1150 Intel Socket 1150
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 22 nm
Bóng bán dẫn 1,400 million 1,400 million
Kích thước chết 177 mm² 177 mm²
Gói FC-LGA12C
tCaseMax 72°C 72°C

Hiệu năng

Tần số 4 GHz 3.2 GHz
Ép xung up to 4.4 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 40.0x 32.0x
Mở khoá hệ số nhân Yes No
Công suất thiết kế 88 W 54 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất Active Active
Ngày phát hành May 1st, 2014 Jun 2nd, 2014
Tên mã Haswell Haswell
Thế hệ Core i7 Pentium
Phần unknown unknown
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3 Gen 3

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 8 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4600 Intel HD (Haswell)

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 8MB (shared) 3MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
AVX2 Yes
BMI1 Yes
BMI2 Yes
Boost 2.0 Yes
CLMUL Yes Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes
FMA3 Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TSX Yes
TXT Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.