Intel Core i7-4770K vs Intel Core i7-980X

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 1150 Intel Socket 1366
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 1,400 million 1,170 million
Kích thước chết 177 mm² 239 mm²
Gói FC-LGA10
tCaseMax 72°C

Hiệu năng

Tần số 3.5 GHz 3.333 GHz
Ép xung up to 3.9 GHz up to 3.6 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 133 MHz
Hệ số nhân 35.0x 25.0x
Mở khoá hệ số nhân Yes Yes
Công suất thiết kế 84 W 130 W
Vôn 1.375 V

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất Active End-of-life
Ngày phát hành Jun 2nd, 2013 Mar 16th, 2010
Tên mã Haswell Gulftown
Thế hệ Core i7 Core i7
Phần SR147 SLBUZ
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 Dual-channel DDR3 Triple-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3 Gen 2

Lõi

Số lõi 4 6
Số luồng 8 12
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4600

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 8MB (shared) 12MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú This processor comes with an unlocked BCLK multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. This processor comes with an unlocked FSB multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. It is branded under the Extreme Edition label.

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
AVX2 Yes
BMI1 Yes
BMI2 Yes
Boost 2.0 Yes
CLMUL Yes
EIST Yes
F16C Yes
FMA3 Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes
VT-x Yes
XD bit Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.