Intel Core i5-680 vs Intel Core i5-760

Vật lý

Socket Intel Socket 1156 Intel Socket 1156
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 32 nm 45 nm
Bóng bán dẫn 382 million 774 million
Kích thước chết 81 mm² 296 mm²
Gói FC-LGA10 FC-LGA8

Hiệu năng

Tần số 3.6 GHz 2.8 GHz
Ép xung up to 3.866 GHz up to 3.333 GHz
Xung nhịp cơ bản 133 MHz 133 MHz
Hệ số nhân 27.0x 21.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.4 V 1.4 V
Công suất thiết kế 73 W 95 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Apr 19th, 2010 Jul 18th, 2010
Tên mã Clarkdale Lynnfield
Thế hệ Core i5 Core i5
Phần SLBTM SLBRP
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2, 16 Lanes(CPU only) Gen 2, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 2 4
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 4MB (shared) 8MB (shared)

Tính năng

HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4 Yes Yes
SSE4.1 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TBT Yes Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD-Bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.