Intel Core i5-480M vs Intel Pentium G645

Vật lý

Socket Intel Socket G1 Intel Socket 1155
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 32 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 382 million 504 million
Kích thước chết 81 mm² 131 mm²
Gói rPGA FC-LGA10

Hiệu năng

Tần số 2.667 GHz 2.9 GHz
Ép xung up to 2.933 GHz
Xung nhịp cơ bản 133 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 20.0x 29.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 35 W 65 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life unknown
Ngày phát hành Jan 9th, 2011 Sep 2nd, 2012
Tên mã Arrandale Sandy Bridge
Thế hệ Core i5 Pentium
Phần unknown SR0RS
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 3, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 4 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD (Sandy Bridge)

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared) 3MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú 177M GPU Transistors

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
Smart Cache Yes
TXT Yes
Turbo Boost Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.