Intel Core i5-4670K vs Intel Pentium E6500

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 1150 Intel Socket 775
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 45 nm
Bóng bán dẫn 1,400 million 228 million
Kích thước chết 177 mm² 82 mm²
Gói FC-LGA12C FC-LGA8
tCaseMax 72°C

Hiệu năng

Tần số 3.4 GHz 2.933 GHz
Ép xung up to 3.8 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 266 MHz
Hệ số nhân 34.0x 11.0x
Mở khoá hệ số nhân Yes No
Công suất thiết kế 84 W 65 W
Vôn 1.3625 V

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất unknown End-of-life
Ngày phát hành Jun 2nd, 2013 Aug 9th, 2009
Tên mã Haswell Wolfdale
Thế hệ Core i5 Pentium Dual-Core
Phần SR14A SLGUH
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 Dual-channel DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3 Gen 2

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 4 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4600

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 2MB (shared)
Bộ nhớ đệm L3 6MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú This processor comes with an unlocked BCLK multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking.

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
AVX2 Yes
BMI1 Yes
BMI2 Yes
Boost 2.0 Yes
CLMUL Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes
FMA3 Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.