Intel Core i5-4570TE vs Intel Core i5-5287U

Vật lý

Socket Intel Socket 1150 Intel BGA 1168
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 14 nm
Bóng bán dẫn 1,400 million unknown
Kích thước chết 177 mm² unknown
Gói FC-LGA12C FC-BGA1168
tCaseMax 72°C 105°C

Hiệu năng

Tần số 2.7 GHz 2.9 GHz
Ép xung up to 3.3 GHz up to 3.3 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 27.0x 29.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 35 W 28 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Mobile
Tình trạng sản xuất unknown Active
Ngày phát hành Jun 2nd, 2013 Mar 1st, 2015
Tên mã Haswell Broadwell-U
Thế hệ Core i5 Core i5
Phần SR172 unknown
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 Dual-channel DDR3
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4600 Intel Iris 6100

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 4MB (shared) 3MB (shared)

Tính năng

64-bit Yes
ADX Yes
AES-NI Yes
AVX Yes
AVX2 Yes
CLMUL Yes
EIST Yes Yes
FMA3 Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes
MMX Yes Yes
PREFETCHW Yes
RDSEED Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
Smart Cache Yes
TSX Yes
TXT Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

Ghi chú

Ghi chú Intel HD frequency: 300-1100MHz

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.