Intel Core i5-3350P vs Intel Core i5-3450S

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 1155 Intel Socket 1155
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 22 nm
Bóng bán dẫn unknown 1,400 million
Kích thước chết 133 mm² 160 mm²
Gói FC-LGA12C FC-LGA12C
tCaseMax 65°C 69°C

Hiệu năng

Tần số 3.1 GHz 2.8 GHz
Ép xung up to 3.3 GHz up to 3.5 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 31.0x 28.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 69 W 65 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất unknown unknown
Ngày phát hành Sep 3rd, 2012 Apr 29th, 2012
Tên mã Ivy Bridge Ivy Bridge
Thế hệ Core i5 Core i5
Phần SR0WS SR0P2
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3, 16 Lanes(CPU only) Gen 3, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 4 4
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 2500

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 6MB (shared) 6MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
EIST Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

Ghi chú

Ghi chú Intel HD 2500 frequency: 650-1100MHz

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.