Intel Core i5-3320M vs Intel Core i7-4600U

Vật lý

Socket Intel Socket G2 (988B) Intel BGA 1168
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 22 nm
Bóng bán dẫn unknown 1,300 million
Kích thước chết 118 mm² 118 mm²
Gói FC-PGA12F FC-BGA1168

Hiệu năng

Tần số 2.6 GHz 2.1 GHz
Ép xung up to 3.3 GHz up to 3.3 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 26.0x 21.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 35 W 15 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất unknown unknown
Ngày phát hành Jun 1st, 2012 Sep 1st, 2013
Tên mã Ivy Bridge Haswell-ULT
Thế hệ Core i5 Core i7
Phần SR0MX unknown
Bộ nhớ hỗ trợ unknown Dual-channel DDR3
Bộ nhớ ECC No No

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4000 Intel HD 5000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared) 4MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú Intel HD 4000 frequency: 650-1200MHz

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.