Intel Core i5-3210M vs Intel Core i5-5200U

Vật lý

Socket Intel BGA 1023 Intel BGA 1168
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 14 nm
Bóng bán dẫn unknown unknown
Kích thước chết 118 mm² unknown
Gói FC-BGA12F FC-BGA1168
tCaseMax 105°C

Hiệu năng

Tần số 2.5 GHz 2.2 GHz
Ép xung up to 3.1 GHz up to 2.7 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 25.0x 22.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 35 W 15 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất unknown Active
Ngày phát hành Jun 1st, 2012 Mar 1st, 2015
Tên mã Ivy Bridge Broadwell-U
Thế hệ Core i5 Core i5
Phần unknown unknown
Bộ nhớ hỗ trợ unknown Dual-channel DDR3
Bộ nhớ ECC No No

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4000 Intel HD 5500

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared) 3MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú Intel HD 4000 frequency: 650-1100MHz Intel HD frequency: 300-900MHz

Tính năng

64-bit Yes
ADX Yes
AES-NI Yes
AVX Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes
MMX Yes Yes
PREFETCHW Yes
RDSEED Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
Smart Cache Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.