Intel Core i5-2400S vs Intel Core i7-950

Vật lý

Socket Intel Socket 1155 Intel Socket 1366
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 32 nm 45 nm
Bóng bán dẫn 1,160 million 731 million
Kích thước chết 216 mm² 263 mm²
Gói FC-LGA10 FC-LGA8

Hiệu năng

Tần số 2.5 GHz 3.066 GHz
Ép xung up to 3.3 GHz up to 3.333 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 133 MHz
Hệ số nhân 25.0x 23.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 65 W 130 W
Vôn 1.375 V

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Jan 9th, 2011 Jun 2nd, 2009
Tên mã Sandy Bridge Bloomfield
Thế hệ Core i5 Core i7
Phần SR00S SLBEN
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 Dual-channel DDR3 Triple-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3, 16 Lanes(CPU only) Gen 2

Lõi

Số lõi 4 4
Số luồng 4 8
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 2000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 6MB (shared) 8MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SMT Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes
XD-Bit Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.