Intel Core i5-12600K vs Intel Core i5-3470

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 1700 Intel Socket 1155
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 10 nm 22 nm
Bóng bán dẫn unknown unknown
Kích thước chết 215 mm² 132.8 mm²
Gói FC-LGA16A FC-LGA12C
tCaseMax 72°C 67°C
tJMax 100°C

Hiệu năng

Tần số 3.7 GHz 3.2 GHz
Ép xung up to 4.9 GHz up to 3.6 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 37.0x 32.0x
Mở khoá hệ số nhân Yes No
Công suất thiết kế 125 W 77 W
cpu.details.e-core-frequency 2.8 GHz
cpu.details.e-core-turbo-clock up to 3.6 GHz

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất Active unknown
Ngày phát hành Nov 4th, 2021 Jun 1st, 2012
Tên mã Alder Lake-S Ivy Bridge
Thế hệ Core i5 Core i5
Phần SRL4T SR0T8
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4, DDR5 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 4, 20 Lanes(CPU only) Gen 3, 16 Lanes(CPU only)
Bộ vi mạch Z690
cpu.details.ddr4-speed 3200 MT/s
cpu.details.ddr5-speed 4800 MT/s
Bộ vi mạch Z690. H670, B660, H610

Lõi

Số lõi 10 4
Số luồng 16 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp UHD Graphics 770 Intel HD 2500
cpu.details.hybrid-cores P-Cores: 6 E-Cores: 4

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 80K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 1.25MB (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 20MB (shared) 6MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú Processor max turbo power: 150W UHD Graphics dynamic frequency: 1450MHz Intel HD 2500 frequency: 650-1100MHz

Tính năng

ABM Yes
ADX Yes
AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes
BMI1 Yes
BMI2 Yes
CLMUL Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes
FMA3 Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
RdRand Yes
SHA Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TBT 2.0 Yes
TSX Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.