Intel Core i3-5157U vs Intel Core i5-4258U

Vật lý

Socket Intel BGA 1168 Intel BGA 1168
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 14 nm 22 nm
Bóng bán dẫn unknown 1,400 million
Kích thước chết unknown 118 mm²
Gói FC-BGA1168 FC-BGA1168
tCaseMax 105°C

Hiệu năng

Tần số 2.5 GHz 2.4 GHz
Ép xung up to 2.9 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 25.0x 24.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 28 W 28 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất Active unknown
Ngày phát hành Mar 1st, 2015 Jun 4th, 2013
Tên mã Broadwell-U Haswell
Thế hệ Core i3 Core i5
Phần unknown SR18A
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 DDR3
Bộ nhớ ECC No No

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel Iris 6100 Intel HD 5100

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared) 3MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú Intel HD frequency: 300-1000MHz

Tính năng

64-bit Yes
ADX Yes
AES-NI Yes
AVX Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes
MMX Yes Yes
PREFETCHW Yes
RDSEED Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
Smart Cache Yes
TXT Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.