Intel Core i3-2330E vs Intel Core i5-2557M

Vật lý

Socket Intel Socket G2 (988B) Intel BGA 1023
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 32 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 624 million 624 million
Kích thước chết 149 mm² 149 mm²
Gói rPGA rPGA

Hiệu năng

Tần số 2.2 GHz 1700 MHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 22.0x 17.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 35 W 17 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Jun 1st, 2011 Jun 1st, 2011
Tên mã Sandy Bridge Sandy Bridge
Thế hệ Core i3 Core i5
Phần SR02V SR0CS
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 3000 Intel HD 3000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared) 3MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
Smart Cache Yes Yes
TXT Yes
Turbo Boost Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.