Intel Core i3-10300 vs Intel Core i7-9850HL

Vật lý

Socket Intel Socket 1200 Intel BGA 1440
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 14 nm 14 nm
Bóng bán dẫn unknown unknown
Kích thước chết unknown 149 mm²
Gói FC-LGA1200 FC-BGA1440
tCaseMax 72°C 72°C
tJMax 100°C 100°C

Hiệu năng

Tần số 3.7 GHz 1900 MHz
Ép xung up to 4.4 GHz up to 4.1 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 37.0x 19.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 62 W 25 W
PL1 65 W
PL2 90 W
FP32 563.2 GFLOPS

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Mobile
Tình trạng sản xuất Active Active
Ngày phát hành Apr 30th, 2020 Jun 2019
Tên mã Comet Lake Coffee Lake-HR
Thế hệ Core i3 Core i7
Phần SRH3J SRFEH
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4-2666 MHz Dual-channel DDR4-2666 MHz Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3, 16 Lanes(CPU only) Gen 3

Lõi

Số lõi 4 6
Số luồng 8 12
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp UHD Graphics 630 UHD Graphics 630

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 8MB (shared) 9MB (shared)

Tính năng

ABM Yes
ADX Yes
AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes Yes
BMI1 Yes Yes
BMI2 Yes Yes
Boost 2.0 Yes
CLMUL Yes Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes Yes
FMA3 Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
RdRand Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TBT 2.0 Yes
TSX Yes Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.