Intel Core 2 Quad Q9550 vs Intel Core i5-3427U

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel BGA 1023
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 22 nm
Bóng bán dẫn 820 million unknown
Kích thước chết 2x 107 mm² 118 mm²
Gói FC-LGA6 FC-BGA12F
tCaseMax 71°C

Hiệu năng

Tần số 2.833 GHz 1800 MHz
Ép xung up to 2.8 GHz
Xung nhịp cơ bản 333 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 8.5x 18.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.11 V
Công suất thiết kế 95 W 17 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Mobile
Tình trạng sản xuất End-of-life unknown
Ngày phát hành Mar 25th, 2008 Jun 1st, 2012
Tên mã Yorkfield Ivy Bridge
Thế hệ Core 2 Quad Core i5
Phần SLAWQSLB8V SR0N7
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel unknown Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 12MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú Also available with E0 Stepping, Part #: SLB8V, Released in August 2008 Intel HD 4000 frequency: 350-1150MHz

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes
iAMT2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.