Intel Core 2 Quad Q9400 vs Intel Pentium E5300

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 775
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 45 nm
Bóng bán dẫn 456 million 228 million
Kích thước chết 2x 81 mm² 82 mm²
Gói FC-LGA6 FC-LGA8
tCaseMax 71°C

Hiệu năng

Tần số 2.666 GHz 2.6 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 333 MHz 200 MHz
Hệ số nhân 8.0x 13.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.11 V 1.3625 V
Công suất thiết kế 95 W 65 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Aug 10th, 2008 Nov 30th, 2008
Tên mã Yorkfield Wolfdale
Thế hệ Core 2 Quad Pentium Dual-Core
Phần SLB6B SLB9USLGQ6SLGTL
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 2

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 4 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 6MB (shared) 2MB (shared)

Tính năng

EIST Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSSE3 Yes
TXT Yes
VT-x Yes
XD bit Yes
iAMT2 Yes

Ghi chú

Ghi chú SLGTL supports VT-x.

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.