Intel Core 2 Quad Q7600 vs Intel Core i5-3470

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 1155
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 22 nm
Bóng bán dẫn 456 million unknown
Kích thước chết 2x 82 mm² 132.8 mm²
Gói FC-LGA6 FC-LGA12C
tCaseMax 71°C 67°C

Hiệu năng

Tần số 2.7 GHz 3.2 GHz
Ép xung up to 3.6 GHz
Xung nhịp cơ bản 200 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 13.5x 32.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.11 V
Công suất thiết kế 95 W 77 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life unknown
Ngày phát hành Aug 31st, 2009 Jun 1st, 2012
Tên mã Yorkfield Ivy Bridge
Thế hệ Core 2 Quad Core i5
Phần SLGUU SR0T8
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 3, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 4 4
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 2500

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 2MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 6MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú SSE4.1 disabled. Intel HD 2500 frequency: 650-1100MHz

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
EIST Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes
TXT Yes
VT-d Yes
VT-x Yes
XD bit Yes
iAMT2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.