Intel Core 2 Quad Q6600 (105W) vs Intel Core i5-661

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 1156
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 65 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 582 million 382 million
Kích thước chết 2x 143 mm² 81 mm²
Gói FC-LGA6 FC-LGA10
tCaseMax 71°C

Hiệu năng

Tần số 2.4 GHz 3.333 GHz
Ép xung up to 3.6 GHz
Xung nhịp cơ bản 266 MHz 133 MHz
Hệ số nhân 9.0x 25.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.34 V 1.4 V
Công suất thiết kế 105 W 87 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Jan 7th, 2007 Jan 7th, 2010
Tên mã Kentsfield Clarkdale
Thế hệ Core 2 Quad Core i5
Phần SL9UM SLBNESLBTB
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 2, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 8MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 4MB (shared)

Tính năng

EIST Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4 Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes
TBT Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD-Bit Yes
iAMT2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.