Intel Core 2 Extreme X6800 vs Intel Core i5-3340M

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel BGA 1023
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 65 nm 22 nm
Bóng bán dẫn 291 million unknown
Kích thước chết 143 mm² 118 mm²
Gói FC-LGA6 FC-PGA12F
tCaseMax 60°C

Hiệu năng

Tần số 2.933 GHz 2.7 GHz
Ép xung up to 3.4 GHz
Xung nhịp cơ bản 266 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 11.0x 27.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.34 V
Công suất thiết kế 75 W 35 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Mobile
Tình trạng sản xuất End-of-life unknown
Ngày phát hành Jul 27th, 2006 Jan 1st, 2013
Tên mã Conroe XE Ivy Bridge
Thế hệ Core 2 Extreme Core i5
Phần SL9S5 SR0XB
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 2 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 4MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes
TXT Yes
VT Yes
VT-d Yes
VT-x Yes
XD bit Yes
iAMT2 Yes

Ghi chú

Ghi chú Intel HD 4000 frequency: 650-1250MHz

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.