Intel Core 2 Extreme QX9300 vs Intel Core i5-3437U

Vật lý

Socket Intel Socket P Intel BGA 1023
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 22 nm
Bóng bán dẫn unknown unknown
Kích thước chết 2x 107 mm² 118 mm²
Gói FC-PGA FC-BGA12F

Hiệu năng

Tần số 2.534 GHz 1900 MHz
Ép xung up to 2.9 GHz
Xung nhịp cơ bản 266 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 9.5x 19.0x
Mở khoá hệ số nhân Yes No
Vôn 1.175 V
Công suất thiết kế 45 W 17 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất End-of-life unknown
Ngày phát hành Aug 1st, 2008 Jan 1st, 2013
Tên mã Penryn QC XE Ivy Bridge
Thế hệ Core 2 Extreme Core i5
Phần SLB5J SR0XE
Bộ nhớ hỗ trợ unknown DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 2 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 6MB (per die) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú unlocked clock multiplier Intel HD 4000 frequency: 350-1200MHz

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes
iAMT2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.