Intel Core 2 Extreme QX9300 vs Intel Core i5-2540M

Vật lý

Socket Intel Socket P Intel Socket G2 (988B)
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 32 nm
Bóng bán dẫn unknown 624 million
Kích thước chết 2x 107 mm² 149 mm²
Gói FC-PGA rPGA

Hiệu năng

Tần số 2.534 GHz 2.6 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 266 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 9.5x 26.0x
Mở khoá hệ số nhân Yes No
Vôn 1.175 V
Công suất thiết kế 45 W 35 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Aug 1st, 2008 Feb 1st, 2011
Tên mã Penryn QC XE Sandy Bridge
Thế hệ Core 2 Extreme Core i5
Phần SLB5J SR044SR049
Bộ nhớ hỗ trợ unknown DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 2 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 3000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 6MB (per die) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú unlocked clock multiplier

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes Yes
Smart Cache Yes
TXT Yes Yes
Turbo Boost Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes
iAMT2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.