Intel Core 2 Duo E8400 vs Intel Pentium E6700

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 775
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 45 nm
Bóng bán dẫn 410 million 228 million
Kích thước chết 104 mm² 82 mm²
Gói FC-LGA6 FC-LGA8
tCaseMax 72°C

Hiệu năng

Tần số 3 GHz 3.2 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 333 MHz 266 MHz
Hệ số nhân 9.0x 12.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.2 V 1.3625 V
Công suất thiết kế 65 W 65 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Jan 1st, 2008 May 30th, 2010
Tên mã Wolfdale Wolfdale
Thế hệ Core 2 Duo Pentium Dual-Core
Phần SLAPLSLB9J SLGUF
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 2

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 2 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 6MB (shared) 2MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú Spec Code of E0 Stepping: SLB9J

Tính năng

C1E Yes
C2E Yes
EIST Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4 Yes
SSSE3 Yes
TXT Yes
VT Yes
VT-x Yes
XD bit Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.