Intel Core 2 Duo E7500 vs Intel Core i7-3770

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 1155
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 22 nm
Bóng bán dẫn 228 million 1,400 million
Kích thước chết 82 mm² 160 mm²
Gói FC-LGA6 FC-LGA12C
tCaseMax 74°C 67°C

Hiệu năng

Tần số 2.933 GHz 3.4 GHz
Ép xung up to 3.9 GHz
Xung nhịp cơ bản 266 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 11.0x 34.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.11 V
Công suất thiết kế 65 W 77 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life unknown
Ngày phát hành Jan 10th, 2009 Apr 29th, 2012
Tên mã Wolfdale Ivy Bridge
Thế hệ Core 2 Duo Core i7
Phần SLGTE SR0PK
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 3, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 2 4
Số luồng 2 8
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 3MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 8MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
C1E Yes
C2E Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4 Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes
TXT Yes
VT Yes
VT-d Yes
VT-x Yes
XD bit Yes

Ghi chú

Ghi chú Intel HD 4000 frequency: 650-1150MHz

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.