Intel Core 2 Duo E6600 vs Intel Core 2 Duo E8200

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 775
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 65 nm 45 nm
Bóng bán dẫn 291 million 410 million
Kích thước chết 143 mm² 107 mm²
Gói FC-LGA6 FC-LGA6
tCaseMax 72°C

Hiệu năng

Tần số 2.4 GHz 2.667 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 266 MHz 333 MHz
Hệ số nhân 9.0x 8.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.34 V 1.2 V
Công suất thiết kế 65 W 65 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Jul 27th, 2006 Jan 1st, 2008
Tên mã Conroe Wolfdale
Thế hệ Core 2 Duo Core 2 Duo
Phần SL9S8 SLAPP
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 2

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 2 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 4MB 6MB (shared)

Tính năng

C1E Yes
C2E Yes
EIST Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4 Yes
TXT Yes
VT Yes Yes
iAMT2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.