Intel Celeron E3200 vs Intel Core 2 Duo E6550

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 775
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 65 nm
Bóng bán dẫn 228 million 291 million
Kích thước chết 82 mm² 143 mm²
Gói FC-LGA6 FC-LGA6

Hiệu năng

Tần số 2.4 GHz 2.333 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 800 MHz 333 MHz
Hệ số nhân 12.0x 7.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.3625 V 1.25 V
Công suất thiết kế 65 W 65 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Aug 30th, 2009 Jul 1st, 2007
Tên mã Wolfdale Conroe
Thế hệ Celeron Core 2 Duo
Phần SLGU5 SLA9X
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 2

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 2 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K
Bộ nhớ đệm L2 1MB (shared) 4MB

Tính năng

EIST Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSSE3 Yes
VT Yes
VT-x Yes
XD bit Yes
iAMT2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.