AMD Ryzen 5 5600X vs Intel Core i5-4670K

Mục lục

Vật lý

Socket AMD Socket AM4 Intel Socket 1150
Nhà sản xuất TSMC Intel
kích thước tiến trình 7 nm 22 nm
Bóng bán dẫn unknown 1,400 million
Kích thước chết unknown 177 mm²
Gói FC-LGA12C
tCaseMax 95°C 72°C

Hiệu năng

Tần số 3.7 GHz 3.4 GHz
Ép xung up to 4.6 GHz up to 3.8 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 37.0x 34.0x
Mở khoá hệ số nhân Yes Yes
Công suất thiết kế 65 W 84 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất Active unknown
Ngày phát hành Nov 5th, 2020 Jun 2nd, 2013
Tên mã Vermeer Haswell
Thế hệ Ryzen 5 Core i5
Phần 100-000000065 SR14A
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4-3200 MHz Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 4 Gen 3

Lõi

Số lõi 6 4
Số luồng 12 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4600

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 512K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 32MB 6MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. This processor comes with an unlocked BCLK multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking.

Tính năng

AES Yes
AES-NI Yes
AMD-V Yes
AMD64 Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes Yes
BMI1 Yes Yes
BMI2 Yes Yes
Boost 2.0 Yes
CLMUL Yes
EIST Yes
EVP Yes
F16C Yes Yes
FMA3 Yes Yes
Intel 64 Yes
MMX Yes Yes
Precision Boost 2 Yes
SHA Yes
SMAP Yes
SMEP Yes
SMT Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSE4A Yes
SSSE3 Yes Yes
VT-x Yes
XD bit Yes
XFR 2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.