AMD Ryzen 3 3200U vs AMD Ryzen 3 3250U

Mục lục

Vật lý

Socket AMD Socket FP5 AMD Socket FP5
Nhà sản xuất GlobalFoundries GlobalFoundries
kích thước tiến trình 12 nm 12 nm
Bóng bán dẫn 4,940 million 4,940 million
Kích thước chết 210 mm² 210 mm²
Gói FP5 FP5

Hiệu năng

Tần số 2.6 GHz 2.6 GHz
Ép xung up to 3.5 GHz up to 3.5 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 26.0x 26.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 15 W 15 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất Active Active
Ngày phát hành Jan 6th, 2019 Jan 6th, 2020
Tên mã Picasso Picasso
Thế hệ Ryzen 3 Ryzen 3
Phần YM3200C4T2OFG YM3250C4T2OFG
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4 Dual-channel DDR4 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3 Gen 3

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Radeon Vega 3 Radeon Vega 3

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 96K (per core) 96K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 512K (per core) 512K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 4MB (shared) 4MB (shared)

Tính năng

AES Yes Yes
AMD-V Yes Yes
AMD64 Yes Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes Yes
BMI1 Yes Yes
BMI2 Yes Yes
EVP Yes Yes
F16C Yes Yes
FMA3 Yes Yes
MMX Yes Yes
Precision Boost Yes Yes
SHA Yes Yes
SMAP Yes Yes
SMEP Yes Yes
SMT Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSE4A Yes Yes
SSSE3 Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.