AMD A6-9120C SoC vs AMD A8-3520M

Vật lý

Socket AMD Socket FT4 AMD Socket FS1
kích thước tiến trình 28 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 1,200 million 1,178 million
Kích thước chết 124 mm² 228 mm²
Gói BGA µPGA
tCaseMax 74°C

Hiệu năng

Tần số 1600 MHz 1600 MHz
Ép xung up to 2.4 GHz up to 2.5 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 16.0x 16.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 6 W 35 W
Vôn 1.4125 V

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất Active End-of-life
Ngày phát hành Jan 7th, 2019 Dec 20th, 2011
Tên mã Stoney Ridge Llano
Thế hệ A4 A8
Phần unknown AM3520DDX43GX
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No

Lõi

Số lõi 2 4
Số luồng 2 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Radeon R4 Radeon HD 6620G

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 128K (per core) 128K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 1MB (per core) 1MB (per core)

Tính năng

3DNow! Yes Yes
AES Yes
AMD-V Yes Yes
AMD64 Yes Yes
AVX Yes
AVX2 Yes
BMI1 Yes
BMI2 Yes
EVP Yes
F16C Yes
FMA3 Yes
FMA4 Yes
MMX Yes Yes
NX bit Yes
Power Now! Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4 Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes
SSE4A Yes Yes
TBM Yes
Turbo Core Yes
XOP Yes

Ghi chú

Ghi chú 444MHz integrated graphics core frequency

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.