AMD A10-4600M vs Intel Core i5-4570T

Vật lý

Socket AMD Socket FS1r2 Intel Socket 1150
kích thước tiến trình 32 nm 22 nm
Bóng bán dẫn 1,178 million 1,400 million
Kích thước chết 246 mm² 177 mm²
Gói µPGA FC-LGA12C
Nhà sản xuất Intel
tCaseMax 72°C

Hiệu năng

Tần số 2.3 GHz 2.9 GHz
Ép xung up to 3.2 GHz up to 3.6 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 23.0x 29.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.3 V
Công suất thiết kế 35 W 35 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Desktop
Tình trạng sản xuất unknown unknown
Ngày phát hành May 15th, 2012 Jun 2nd, 2013
Tên mã Trinity Haswell
Thế hệ A10 Core i5
Phần AM4600DEC44HJ SR14R
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Radeon HD 7660G Intel HD 4600

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 192K 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 4MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 4MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú 16KB L1 data cache per core. 64KB L1 instruction cache shared per two cores (per module). 2MB L2 cache shared per two cores (per module). 497MHz integrated graphics base core frequency, 686MHz maximum dynamic core frequency

Tính năng

AES Yes
AES-NI Yes
AMD-V Yes
AMD64 Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes
CLMUL Yes Yes
CVT16 Yes
EIST Yes
EVP Yes
F16C Yes
FMA3 Yes Yes
FMA4 Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSE4A Yes
SSSE3 Yes Yes
TSX Yes
TXT Yes
Turbo Core Yes
VT-d Yes
VT-x Yes
XD bit Yes
XOP Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.